Komunikat z obrad Prezydium i spotkania z min. Anną Zalewską

Wzrost płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – to główne tematy spotkania Prezydium  KSOiW NSZZ „Solidarność” z minister edukacji Anną Zalewską. Prezydium KSOiW chce spotkania z premier RP Beatą Szydło. Minister Anna Zalewska spotka się z oświatowymi sekcjami regionalnymi. Prezydium KSOiW wystosowało oświadczenie w sprawie kłamliwych informacji rozpowszechnianych przez ZNP na temat działań Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podczas kolejnego spotkania Prezydium KSOiW z minister Anną Zalewską dyskutowano przede wszystkim o zwiększeniu wynagrodzeń pracowników oświaty. Różnice zdań pomiędzy MEN a NSZZ „Solidarność” dotyczą wysokości i terminu wprowadzenia podwyżki płac dla nauczycieli. Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” podtrzymało postulat wprowadzenia 15% podwyżki od 1 stycznia 2018 r. Minister Anna Zalewska stwierdziła, że nie jest możliwa realizacja podwyżki jednorazowo z uwagi na przepisy unijne ograniczające wydatki budżetowe. Stąd propozycja rozłożenia tej podwyżki na trzy lata. Pierwsza transza podwyżki ma nastąpić od 1 kwietnia 2018 r. Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” postulowało utrzymanie terminu wprowadzania waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia i powiązanie płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w kraju.

 Prezydium KSOiW zwróciło się do premier Beaty Szydło o pilne spotkanie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych…

DO POBRANIA: komunikat z obrad Prezydium KSOiW i spotkania z MEN 20.09. 2017

Uroczystości sierpniowe – Gdynia

Zapraszamy na uroczystości:

  • 30 sierpniaGdynia – godz. 18.00złożenie kwiatów przy pomniku Ofiar Grudnia ‘70 (rondo Ofiar Grudnia ’70 przy przystanku SKM Gdynia Stocznia);
    godz. 18.30 – Sala Koncertowa Zarządu Portu Gdynia (ul. Rotterdamska) – Uroczysta gala wręczenia odznaczeń „Bohaterom Sierpnia ’80 – Gdynia”,
    spotkanie uczestników strajku sierpnia 1980 roku w Gdyni;
  • 31 sierpnia – Gdynia – godz. 10.00 złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 (k. Urzędu Miasta, Al. J. Piłsudskiego);