Komunikat z posiedzenia Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa został ponownie wybrany przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty podczas X Kongresu, który odbył się 9 czerwca w hotelu Dal w Gdańsku. Wynik głosowania potwierdził mocną pozycję lidera. Ryszarda Proksę poparło 46 delegatów; oddano 54 głosy ważne. http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=300:komunikat-z-posiedzenia-kongresu-sekretariatu-nauki-i-o%C5%9Bwiaty-nszz-%E2%80%9Esolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D&catid=178&Itemid=853&lang=pl Czytaj dalej „Komunikat z posiedzenia Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność””

WZD KSOiW – Ostrowiec Świętokrzyski, 17-18 maja 2018

DO POBRANIA: 
apel nr 1 ws. zweryfikowania procedur wyborczych
stanowisko nr 1 ws. ochrony przedemerytalnej
stanowisko nr 2 ws. modelu doskonalenia zawodowego
stanowisko nr 3 ws. świadczeń kompensacyjnych
stanowisko nr 4 ws. wychowawców placówek pieczy zastępczej
stanowisko nr 5 ws. godzin pokarcianych
stanowisko nr 6 ws. podwyżki wynagrodzeń
stanowisko nr 7 ws. zmiany systemu wynagradzania
stanowisko nr 8 ws. oceny pracy nauczyciela
stanowisko nr 9 ws. wynagradzania pracowników administracji
stanowisko nr 10 ws. zmian w prawie związkowym
stanowisko nr 11 ws. warunków pracy bibliotekarzy
stanowisko nr 12 ws. wydłużenia ścieżki awansu
stanowisko nr 13 ws. zmian w podstawie programowej z historii
stanowisko nr 14 ws. szkolnictwa zawodowego
stanowisko nr 15 ws. przynależności jednostek organizacyjnych Związku
stanowisko nr 16 ws. pracowników niepedagogicznych
stanowisko nr 17 ws odwołania min Anny Zalewskiej
stanowisko nr 18 ws. zmian w prawie oświatowym
stanowisko nr 19 ws. nagród KO i MEN

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Walnego Zebrania Delegatów KSOiW 17-18 maja 2018 r

Ryszard Proksa ponownie został wybrany przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność”. Wybrano Radę Sekcji i  Komisję Rewizyjną a także delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty. Czytaj dalej „KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Walnego Zebrania Delegatów KSOiW 17-18 maja 2018 r”

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ŚLADAMI HISTORII – GDYŃSKIE POMNIKI”

Na Konkurs Fotograficzny   Śladami Historii – Gdyńskie Pomniki i Miejsca Pamięci  w roku 2018  wpłynęło 25 prac,  15 uczniów  gimnazjum i 10 uczniów szkoły podstawowej.

Komisja Konkursowa w składzie: Zofia Falgowska, Joanna Grzesińska, Barbara Śniadek  przyznała  następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii  V-VII szkół podstawowych:

I miejsce KINGA  PLICHTA  uczennica klasy V  Szkoły Podstawowej nr 40
za pracę pod tytułem „Pomnik Harcerzy”

II miejsce  OLIWIA PIĄTEK  uczennica klasy  V  Szkoły Podstawowej nr 40 
za pracę pod tytułem „ Bóg- Honor- Ojczyzna”

W kategorii klas gimnazjalnych:

I miejsce  JAKUB  BYŚ  kl. III gimnazjum Szkoła Podstawowa nr 12
 za pracę pod tytułem „ Gdynia –  Wysiedlonym”

II miejsce  GABRIEL  DAWIDOWSKI kl. II gimnazjum   Szkoła Podstawowa nr 48
 za pracę pod tytułem „W hołdzie pomordowanym w 1970roku”

III miejsce  PAULA  LEMKE  kl. II gimnazjum Szkoła Podstawowa nr  48 
za pracę pod tytułem   „Antoni Abraham-syn Ziemi Kaszubskiej”

Wyróżnienie WIKTORIA KURGAN  kl. III gimnazjum Szkoła Podstawowa nr 12
 za pracę pod tytułem „Wspomnienie wielkiego Polaka”

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom.

Wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godzinie 16.30 w siedzibie Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdyni, ul. Pomorska 39.

Serdecznie zapraszamy.

Zofia Falgowska                                      
Joanna Grzesińska
Barbara Śniadek

Sprawozdanie – konkurs fotograficzny 2018

INFORMACJE Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KSOiW 17-18 maja 2018 r.

Zdzisława Hacia i Agnieszka Szwejkowska-Kulpa z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego weszły w skład Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Warto dodać, że Zdzisława Hacia otrzymała drugi wynik pod względem liczby głosów poparcia. Obie delegatki są z KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdyni. Zdzisława Hacia jest przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej, a Agnieszka Szwejkowska – Kulpa pełni funkcję jej zastępcy. Obie działaczki otrzymały także mandat delegata na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Czytaj dalej „INFORMACJE Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KSOiW 17-18 maja 2018 r.”