INFORMACJE Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KSOiW 17-18 maja 2018 r.

Zdzisława Hacia i Agnieszka Szwejkowska-Kulpa z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego weszły w skład Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Warto dodać, że Zdzisława Hacia otrzymała drugi wynik pod względem liczby głosów poparcia. Obie delegatki są z KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdyni. Zdzisława Hacia jest przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej, a Agnieszka Szwejkowska – Kulpa pełni funkcję jej zastępcy. Obie działaczki otrzymały także mandat delegata na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Czytaj dalej „INFORMACJE Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KSOiW 17-18 maja 2018 r.”

Relacja ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

System finansowania zadań oświatowych przypomina clowna w cyrku, odzianego w kostium, który wyposażony jest w kilkadziesiąt kieszeni. W każdej z nich znajduje się jakaś kwota pieniędzy i w zależności od doraźnych potrzeb, przekłada się je z jednej kieszeni do innych kies na poszczególne zadania oświatowe. W taki sposób scharakteryzowali system łożenia na poszczególne zadania związane z edukacją przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Zbigniew Świerczek i Jerzy Ewertowski podczas spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 19 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie…
 
Czytaj więcej na stronie KSOiW: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/