NAJBLIŻSZE TERMINY PORAD PRAWNYCH !!!

W biurze Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni przy ul. Pomorskiej 39
będą udzielane porady prawne

w dniu 12 marca 2018 r.  w godz. od 14:00 do 16:00 będzie miała dyżur
p. Joanna Kobus – Michalewska

w dniu 19 marca 2018 r. w godz. od 14:00 do 16:00 będzie miała dyżur
p. Joanna Kobus – Michalewska

WYJĄTKOWO W DNIU 5 MARCA 2018 NIE BĘDĄ UDZIELANE PORADY PRAWNE

 Porady prawne są udzielane tylko członkom związku!